Wat doet de wijkraad?

Wijkraad Valkenburg is een onafhankelijk adviesorgaan dat de afstand verkleint tussen inwoner en de gemeentepolitiek.

Laatste nieuws

Melding buitenruimte?

Ziet u een gebrek aan uw woon- en leefomgeving, bijvoorbeeld rondslingerend zwerfvuil, slechte of kapotte bestrating, een kapotte lantaarnpaal, vernieling en/of overlast, afgewaaide takken? Geef het door aan de gemeente zodat het gebrek snel hersteld kan worden.

Zicht op Valkenburg

Zicht op Valkenburg (ZoV) is een tweemaandelijkse gratis huis-aan-huis uitgave van de gelijknamige stichting. Een uitgave voor Valkenburgers, van Valkenburgers.