Bijdragen wijkraad 2018

Niet gecategoriseerd

De wijkraad Valkenburg heeft als doel een bijdrage te leveren aan de eigen identiteit van ons dorp en de herkenbaarheid hiervan. Daarnaast heeft de wijkraad Valkenburg de beschikking over een budget om burgerinitiatieven, die bijdragen aan de identiteit en herkenbaarheid van ons dorp, te ondersteunen. In 2018 heeft de wijkraad een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van, onder meer, de navolgende initiatieven:

  • Activiteiten voor de inwoners van Valkenburg georganiseerd door de IJsclub Nooitgedacht in relatie tot hun 125 jarig jubileum;
  • De organisatie van de Lichtjesavond;
  • De huttenbouw georganiseerd door Jivak;
  • De stichting koffiekamer Rijnweide voor het organiseren van een busreis voor ouderen;
  • De organisatie van themabijeenkomsten, financieel misbruik ouderen en week tegen de eenzaamheid;
  • Een kerstsamenkomst georganiseerd door de gezamenlijke kerken in Valkenburg;
  • De aanschaf van een programma voor de vormgeving van het huis aan huisblad Zicht op Valkenburg;
  • De aanschaf van een AED apparaat bij de huisartsenpraktijk Valkenburg;
  • De aanschaf van (nog te plaatsen) boom en bankjes in de Dorpsweide.

Heeft u als inwoner van Valkenburg ideeën of opmerkingen die kunnen bijdragen aan deze doelstellingen, of heeft u interesse om deel uit te maken van de wijkraad, laat het ons dan weten.

Op de homepage vindt u tevens een button met aanvraagmogelijkheid waarmee u een bijdrage kunt aanvragen.

Meer nieuws