Besteding van het wijkbudget in 2021

nieuwswijkbudget

In 2021 heeft de wijkraad Valkenburg weer een aantal leuke initiatieven financieel ondersteund vanuit het wijkbudget. De bijdragen zijn gegaan naar de  Erebegraafplaats, € 1000, de stichting Fietsmaatjes € 2500, de verenigingenmarkt € 750, de  dansclub € 1500.

Er lopen nog een paar aanvragen uit 2021 die nog niet zijn afgehandeld. Zoals je kunt zien het beschikbare budget in 2021 niet helemaal besteed, maar voor 2022 is er weer een nieuw budget beschikbaar. Dus als je iets wilt organiseren in Valkenburg, aarzel dan niet om een  aanvraag in te dienen!

Meer nieuws