Wijkraad vergadert en neemt noodgedwongen afscheid van voorzitter

nieuwsvergaderingwijkbudget

Op dinsdag 29 augustus 2023 was de eerste vergadering van Wijkraad Valkenburg na de zomervakantie. Voorzitter Jan van der Plas begon de vergadering met een trieste mededeling: door zijn gezondheid is hij helaas gedwongen om zijn lidmaatschap en daarmee het voorzitterschap te beëindigen. 

Dankbaar

Hoewel we het allemaal betreuren, kunnen we niets anders dan zijn beslissing respecteren. We zijn dankbaar voor alles wat hij voor de Wijkraad heeft betekend en we beraden ons inmiddels over de vraag wie Jan kan opvolgen. Wijkregisseur Richard Onstenk trad de verdere vergadering als technisch voorzitter op en leidde de agenda met enige vaart door de avond.  

Voorzitter Jan van der Plas was er voor het laatst bij tijdens de wijkraadsvergadering

Aanvragen

We gaan nogmaals proberen om een datum te vinden voor een bezoek aan de bubble barrier (zie een apart verslag van het bezoek). Er waren een viertal aanvragen voor een bijdrage uit het Wijkraadbudget. Op alle verzoeken hebben we positief gereageerd, waarbij we wel enkele kanttekeningen hebben geplaatst die aan de aanvragers zal worden teruggekoppeld.

Inhoudelijke zaken

Er kwamen dit keer elf punten voorbij met inhoudelijke zaken (o.a. Burgerschouw, Veiligheidsconferentie, Actieplan verkeersveiligheid, Groenbeleidsplan, Maatschappelijke Raad Schiphol, Klankbordgroep,  etc.), die allemaal de juiste aandacht vroegen en kregen. 

Wijkbezoek College

Ook hebben we gesproken over het Wijkbezoek van het College op 24 oktober. De rondvraag tipte nog drie andere puntjes aan (snippergroen, speeltuin Veldzicht en plantenbakken Van ’t Woutlaan), maar we konden toch nog op een redelijk tijdstip deze volle agenda afwikkelen en de vergadering afsluiten.

Meer nieuws