Nieuw Wijkbudget voor inwoners Valkenburg

nieuwswijkbudget

Zoals u waarschijnlijk weet, heeft iedere wijkraad de beschikking over een zogeheten wijkbudget. Dat is een door het gemeentebestuur beschikbaar gesteld bedrag dat de wijkraad min of meer naar eigen inzicht kan besteden aan activiteiten of initiatieven die bijdragen aan de identiteit en/of de leefbaarheid van de wijk.

Aanvragen 2023

In het afgelopen jaar hebben we ons jaarbudget precies opgemaakt. We hebben acht aanvragen ontvangen en hier hebben we er zeven van kunnen honoreren. De Oranjevereniging deed een aanvraag om het aangekochte pand te kunnen opknappen. De koffiekamer van Rijnweide konden we honoreren, omdat die een gezellige dag organiseerde voor onze oudere inwoners. De aanvraag van de stichting Lichtjesavond konden we positief besluiten voor een bijdrage in hun organisatie van de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst. Vereniging Oud-Valkenburg wilde opnieuw een eerder uitgebracht boekje ten behoeve van de leerlingen van de scholen aanschaffen. IJsclub Nooitgedacht deed een aanvraag voor het plaatsen van een AED en tot slot konden we de aanvragen van CBS De Burcht honoreren voor de bomenleerlaan.

Vers budget

Voordeel van een nieuw jaar is dat we ook weer een “vers” budget hebben, dus bezoek onze website en doe een aanvraag. Kijk, voordat u de aanvraag doet, nog wel even of het past binnen de doelstelling. Dat voorkomt teleurstellingen.

Ook CBS De Burcht deed een aanvraag die gehonoreerd is in 2023

Meer nieuws