Aanvraag wijkbudget

Iedere wijkraad heeft de beschikking over een zogeheten wijkbudget. Dat is een door het gemeentebestuur beschikbaar gesteld bedrag dat de wijkraad min of meer naar eigen inzicht kan besteden aan activiteiten of initiatieven die bijdragen aan de identiteit en/of de leefbaarheid van de wijk.

Zou voor uw activiteit of initiatief een bijdrage uit het wijkbudget net het verschil maken? En draagt het bij aan de identiteit of de leefbaarheid van de wijk? Dan nodigt de Wijkraad u van harte uit om een aanvraag in te dienen. U kunt het formulier  middels bovenstaande button downloaden. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Er kan uitsluitend een bijdrage uit het wijkbudget worden toegekend als de activiteit nog dit jaar plaatsvindt.

Vul hier uw aanvraag in!