Wijkraad vergadert over energiedoelstelling en meer…

vergadering

Op dinsdag 19 maart 2024 kwam in het Dorpshuis de Wijkraad van Valkenburg weer samen. Er stonden heel wat onderwerpen op de agenda. Vanuit de gemeente Katwijk was Maaike van den Ende, beleidsadviseur Warmte- en energietransitie van de Gemeente Katwijk, te gast. De presentatie hielp om daarna het gesprek er nog over te voeren. En er werd nog wijksubsidie toegekend aan Markt Groot Valkenburg.

Energiedoelstelling

Maaike van den Ende praatte de Wijkraad bij over de details van het Energieprogramma van de Gemeente Katwijk. Dit programma wordt op regionaal niveau ingezet en heeft een looptijd tot 2027. De Gemeenteraad zal zich in mei uitspreken over de inhoud en financiering van het programma. In het programma stelt de gemeente zich als doel de energiedoelstelling die door het Rijk is ingesteld te halen. Hierbij wordt de nadruk gelegd op isoleren van huizen, gedragsverandering en (financiële) ondersteuning van de burgers bij de energietransitie. Vooral burgers met een kleine beurs worden extra ondersteund om te voorkomen dat er energiearmoede is of ontstaat. Het uiteindelijke doel is dat in 2030 de gemeente 15% energie bespaart ten opzichte van nu.

Valkenhorst

Het is de bedoeling dat er door de gemeente Katwijk regelmatig (ongeveer 2x per jaar) een informatieve sessie over “Valkenhorst” gehouden zal worden in het “Dorpshuis”. Zo werd er ook op 1 februari jl. in de raadscommissie over gesproken. Er is gesproken over de beroepsprocedure die nu voorligt bij de Raad van State (in juni 2024 doet de Raad uitspraak over deze kwestie) en over de financiële consequenties van de ontwikkeling van Valkenhorst.

Werkwijze Wijkraden

Vervolgens hebben we gesproken over de bijeenkomst van de voorzitters en secretarissen van de Wijkraden op 7 februari 2024 en over de werkwijze van de Wijkraden in het algemeen. Over dit laatste is een rapport geschreven en de Wijkraad Valkenburg heeft hierop gereageerd.  Tot slot gaf de secretaris terugkoppeling over de meedenksessie over de gemeentegids.

Markt Groot Valkenburg

De wijkraad heeft 1500 Euro wijksubsidie verstrekt aan de Markt Groot Valkenburg, een evenement voor Valkenburgse ondernemers in juni van dit jaar. De Wijkraad zal ter bevordering van zijn bekendheid ook aanwezig zijn op deze markt.

Zicht op Valkenburg

Er is nog steeds onderbezetting bij wijkkrant Zicht op Valkenburg. Oproepjes in het zicht hebben geen reacties opgeleverd. Hierbij roept Zicht op Valkenburg iedereen met interesse voor de actualiteit in het dorp op om zich in te zetten voor deze mooie dorpskrant.

Vlieghinder Schiphol

De wijkraden van Katwijk zijn niet meer geïnteresseerd in deelname aan ORS (= Omgeving Zonder Vlieghinder Schiphol). De voormalig voorzitter van de Wijkraad Valkenburg heeft zijn taak hierin neergelegd bij het neerleggen van zijn voorzitterstaak. De secretaris heeft zijn plaats waargenomen, maar heeft geen gelegenheid voor structurele deelname in dit gremium.

Gratis reanimatiecursus

De gemeente heeft voor Valkenburg tien studieplekken voor een reanimatiecursus ingekocht. Hierdoor kunnen tien inwoners van Valkenburg kans maken op een gratis reanimatiecursus. Hiervoor zal een “verloting” plaatsvinden op de Markt Groot Valkenburg. Uiteraard staat de cursus tegen betaling open voor iedereen.    

De volgende vergadering is op 7 mei 2024.

Meer nieuws