Wijkraad vergadert over Valkenhorst en nog veel meer

valkenhorstvergaderingwijkbudget

Tijdens de Wijkraadvergadering van 22 maart zijn door de wijkraadsleden en de wijkregisseur van de gemeente Katwijk verschillende onderwerpen besproken. Er is in Valkenburg veel aan de hand, dus de agenda was goed gevuld met onderwerpen als Bereikbaarheid, Groenbeleidsplan, aanvliegroute Schiphol, verstedelijking Valkenburg en de Omgevingswet.

Valkenhorst

Er werd teruggekoppeld over de Online-bijeenkomst over de ontwikkeling van Valkenhorst, over de informatie sessie aangaande het bestemmingsplan van de nieuwbouwwijk en het ontwerpatelier voor de fietsbrug over de nieuwe Tjalmaweg. Ook de verdichtingsvisie en het groenbeleidsplan zijn uitgebreid aan de orde geweest. Leden van de wijkraad bemoeien zich actief met deze plannen en geven gevraagd en ongevraagd advies. 

Fietspad naar Dorpsweide

Daarnaast is teruggekoppeld over het bestemmingsplan voor de aanleg van het fietspad van de Waterlelie naar de Dorpsweide. Alles is rond en het fietspad zal er eindelijk komen. 

Wijkbudget

Vervolgens spraken wij over het toekennen van wijkbudget en de vorderingen van projecten die wijkbudget hebben ontvangen. Fietsmaatjes heeft ook subsidie ontvangen van de gemeente. Zij zijn vooral ook erg op zoek naar een goede standplaats voor twee duofietsen. De standplaats moet op slot kunnen en elektriciteit hebben voor het opladen van de fietsen. Als iemand uit de gemeente een mooie plek in Valkenburg weet, houdt de stichting zich aanbevolen. 

Coast Busters

Het initiatief Coast Busters zoekt niet speciaal financiële steun van de gemeente, maar wil graag aansluiting vinden bij de wijkraad van Valkenburg. De initiatiefnemer zoekt ingangen om zijn schoonmaakactie onder de aandacht te brengen van de scholen. 

Wijkraadsleden Wijkraad Valkenburg in vergadering

Meer nieuws