VVD-voorzitter te gast bij Wijkraadsvergadering

nieuwsvergadering

Op 17 januari was de eerste vergadering van de Wijkraad in 2023. Voorzitter van de VVD in Katwijk, Lennart van der Plas was te gast om het 10-puntenplan te bespreken. Dit plan was eerder door de Wijkraad opgestuurd naar de VVD. Jolanda van der Nagel was als nieuw wijkraadslid ook voor het eerst aanwezig. 

Discussie

De afsprakenlijst en actiepunten uit de vorige vergadering vroegen niet veel tijd. Er waren enkele mails binnengekomen waaronder een jubileumboekje van de Johannes de Doper, enkele persberichten van de gemeente Katwijk, een mail over participatie en een brief over de informatieavond over monitoring van de waterkwaliteit naar aanleiding van de Beamix-affaire. Na enige discussie en het maken van enkele afspraken werden de mails voor kennisgeving aangenomen.

Zicht op Valkenburg

Het vaste agendapunt “Aanvraag Wijkbudget” werd overgeslagen omdat er geen aanvragen waren binnengekomen. Er werd door de verschillende deelnemers aan de “inhoudelijke zaken” zoals Klankbordgroep Bereikbaarheid, Zicht op Valkenburg, Groenbeleidsplan, Schiphol en Reflectieteam een kort voortgangsverslag gegeven.  De Stichting “Zicht op Valkenburg” heeft afscheid genomen van haar voorzitter. Er is dus nog steeds een vacature in het Stichtingsbestuur.

Redelijk

De wijkregisseur had geen inhoudelijke onderwerpen en ook voor de rondvraag waren er geen punten, zodat de voorzitter op een zeer redelijk tijdstip deze vergadering kon sluiten.

Meer nieuws