Wethouders op bezoek bij Wijkraadsvergadering

nieuwsvergadering

Dinsdag 15 november was de laatste wijkraadsvergadering van 2022. Vanuit het College van de gemeente Katwijk waren de wethouders Jacco Knape, Gerard Mostert en Sonny Spek aanwezig. Tijdens de bijeenkomst kwamen verschillende onderwerpen aan de orde, waaronder de communicatie van de gemeente naar de inwoners. 

Vuilcontainers

Een van de onderwerpen was de wisseling van de vuilcontainers. Verschillende inwoners hebben dagen zonder grijze container gezeten en de wijkraad is bang dat dit met de groene container ook zo zal gaan. Zij stelt voor om het externe bedrijf dat hiervoor verantwoordelijk is in gebreke te stellen. Na vertrek van de wethouders stonden er nog een aantal andere punten op de agenda. Richard Onstenk (wijkregisseur) presenteerde de site FIXI, alsook Notubiz en Dropbox.

Budgetaanvragen

Bij de Wijkraad zijn afgelopen tijd drie budgetaanvragen binnengekomen. Het plan van de bomen nabij de CBS De Burcht is in de vorige vergadering uitvoerig toegelicht. We bevestigen de toezegging die we toen hebben gedaan. De aanvragen van Katwijk on ice en van DVS worden –na enige discussie- afgewezen, omdat we onvoldoende raakvlakken zien met (het leefbaarheidsbudget van) de wijk Valkenburg. 

Website

Ook de nieuwe website van de Wijkraad komt aan de orde. De Wijkraad wil hiermee zichzelf meer op de kaart gaan zetten en ook frequenter van zich laten horen via de website. De Wijkraad zoekt regelmatige nieuwe leden en ook die werving kan via de website gecommuniceerd worden. Ook het formulier voor de aanvraag van een bijdrage uit het wijkraadbudget komt ter sprake. 

Vaste gesprekspunten

Op de agenda staat ook een aantal vaste gesprekspunten zoals “Klankbordgroep Bereikbaarheid”, “Zicht op Valkenburg”, Groenbeleidsplan”’, “Omgevingsraad Schiphol” en “Reflectieteam”.  Bij alle onderwerpen is nu niets bijzonders te melden; Alleen het stichtingsbestuur Zicht op Valkenburg is nog steeds op zoek naar een nieuw bestuurslid.

Afscheid Carla

Onze wijkregisseur Richard Onstenk heeft – buiten de onderwerpen die hij al aan de orde heeft gehad – niets meer te melden, zodat we aan ons laatste punt komen: het afscheid van wijkraadslid Carla.  Voorzitter Jan van der Plas spreekt haar kort toe en bedankt haar voor de jaren dat zijn actief was in de wijkraad. Hij overhandigt haar bloemen en de “tas met inhoud”. We sluiten de bijeenkomst op een alleszins acceptabel uur.

Meer nieuws